tempalt

Automatiserade
värmesystem till
din fastighet

Biovärmepannor är ett prisvärt och effektivt sätt att
värma upp din fastighet på ett långsiktigt och
miljövänligt sätt. Om du köper hem din flis så kan du
värma dina ytor till en kostnad av 25 öre per
kilowattimme. Om du har tillgång till egen skog och
bränsle, så blir uppvärmningskostnaden ännu lägre.

Skorsten

Kulvert

Ackumulatortank