tempalt

Industrifastighet norr om Västerås

“Jag hade redan beställt en bergvärmeanläggning och väntade på leveransen.”

Vi befinner oss några mil norr om Västerås för att besöka Lars som under fjolåret installerade en Fröling T4e 100kW flisanläggning till sin industrifastighet. På senare år har komplexet vuxit med nya byggnader och rymmer idag både kontor, verkstad och maskinhallar. Takhöjden är sju meter vid högsta punkt och på ena gaveln finns stora öppningsbara skjutportar. Den totala ytan som värms upp är närmare 1000 kvadratmeter med en beräknad årsförbrukningen på ca 100,000 kilowattimmar per år.

“Jag hade redan beställt en bergvärmeanläggning och väntade på leveransen.”

Men bergvärmen dök aldrig upp. Efter flera uppskjutna leveransdatum, lyckades köpet hävas. Lars som behövde värmen redan till kommande vinter fick upp ögonen för fliseldning och Frölings värmesystem. Det visade sig bli ett bra beslut. Både ekonomiskt, tidsmässigt och för komforten.

“Bergvärmeanläggningen var dimensionerad till fyra stycken borrhål och skulle totalt kosta ca 700,000:- med installation. Då tillkommer också en avgift varje månad på all el som bergvärmepumpen förbrukar.”

I dagens läge med växlande el-priskurs kan det i betyda hundratusentals kronor i skillnad per år beroende på vilket abonnemang och kilowattpris som är avtalat. Och hur prisbilden ser ut om 10-15 år är ännu svårare att sia om. Med den nya värmecentralen ser siffrorna ljusare ut. Redan under det första året uppskattar han sig spara över hundratusen kronor i bara driftkostnader. Den årliga flisförbrukningen ser ut att landa på 150m3 per år vilket motsvarar ca 40,000:-.

tempalt

“Totalpriset för hela flisanläggningen inklusive installation, var även lägre än den tilltänkta bergvärmeanläggningen. Och från beställning till driftsättning tog det ca 12 veckor”.

Hela uppvärmningen sker automatiskt allt går att övervakas via appen. Pannan läser in värden som bl.a. inomhus och utomhustemperaturer och anpassar förbränningen till värmebehovet samt vilka tider på dygnet som lokalerna är bemannade. All överskottsvärme lagras i ackumulatortanken och förbrukas vid ett senare tillfälle.

För att matcha de olika klimaten i varje utrymme har hela värmesystemet projekterats. I kontorsdelen som håller komfortvärme, anslöts befintliga radiatorerna med kulvert. Verkstaden används till att reparera maskiner och klarar sig med 15°C och vattenburna aerotemprar som cirkulerar luften. I den nybyggda maskinhallen används både golvvärme och aerotemprar vilket är fördelaktigt på vintern när arbetsfordon ska parkeras efter dagens slut.

“Att köra in en kall traktor i maskinhallen på vintern, är som en blytung isbit i metall.”

Golvärmeslingan gör att fordonet värms upp underifrån och luftvärmefläktarna motverkar kondens och påskyndar upptiningen. De jobbar på en högre effekt till en början som successivt avtar när klimatet i maskinhallen är återställd.

Pannrummet då? Det byggdes i hörnet av ena verkstadshallen, tillgängligt belägen med en öppningsbar inlastningslucka för flis. Det primära bränsleförrådet rymmer nästan 50 kubik och fylls ca 3-4 gånger per år. Asklådan töms en gång per månad under vintern, en gång på sommaren.

Funderar du också på att uppgradera till en ny flisanläggning? Kontakta oss så hjälper vi dig!

tempalttempalt

Kontakta oss så berättar vi mer

Bild på person som arbetar på thermonord

PA
Försäljning / Marknad
072-225 80 10
pa@thermonord.se

Fler referenser och tidigare installationer